Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Indeksregulering

Indeksregulering er justering av lønninger eller andre beløp avtalt i penger i samsvar med prisstigningen, uttrykt ved en prisindeks. Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om å... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2007-007

År: 2007
Saknr: 007

Administrative opplysninger


Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo Thermo AS. Overenskomstområde 8 - Posten.
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 11. juni 2007
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2007
Plassoppsigelse antall: 421 medl.
Plassfratredelse mottatt: 7. juni 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer av NTF
Mekling berammet: 11. juni 2007
Krav om avsluttet mekling: 7. juni 2007
Meklingsfrist: 12.06.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2007 kl. 23:55
Resultat: Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2007-007.pdf

(Opprettet: 25.05.2007)
(Sist oppdatert: 12.06.2007)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster