Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2007-007

År: 2007
Saknr: 007

Administrative opplysninger


Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo Thermo AS. Overenskomstområde 8 - Posten.
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 11. juni 2007
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2007
Plassoppsigelse antall: 421 medl.
Plassfratredelse mottatt: 7. juni 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer av NTF
Mekling berammet: 11. juni 2007
Krav om avsluttet mekling: 7. juni 2007
Meklingsfrist: 12.06.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2007 kl. 23:55
Resultat: Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2007-007.pdf

(Opprettet: 25.05.2007)
(Sist oppdatert: 12.06.2007)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster