Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Frontfag

Representative fag innen konkurranseutsatt sektor som er først ute i lønnsoppgjørene, og som anses å være normgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2007-005

År: 2007
Saknr: 005

Administrative opplysninger


Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Tariffoppgjøret pr. 1. mai 2007-Oslo kommunes tariffområde
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2007
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 02.05.07
Plassoppsigelse antall: ca. 1.600
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2007 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 4 medl. i Byrådsavd. og 9 medl. i Bystyrets sekretariat, tils.13 medlemmer. Pr. 29.05 47 medl. i Byrådsavd.
Mekling berammet: 21.05.07
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2007
Meklingsfrist: 23.05.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2007 kl. 01:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2007-005.pdf
Svarfrist: 13. juni 2007

(Opprettet: 02.05.2007)
(Sist oppdatert: 23.05.2007)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster