Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fredsplikt

Fredsplikten er sentral i arbeidstvistloven. I § 8 andre ledd heter det: "Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Riksmeklinger


Dette er en oversikt over meklinger på riksplan. Rekkefølgen er etter når saken har kommet til riksmeklerens kontor. Ved å klikke på saksnummeret vil du få mer fullstendig informasjon om den enkelte mekling. Hvis du ønsker en utlisting av alle meklinger som angår en av hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan du bruke filterfunksjonen nederst på siden.

Meklinger på riksplanet er registret på denne måten fra og med 2005. Informasjon om meklinger for tidligere år finnes under menypunkt Dokumenter.

En oversikt over alle kommende meklinger, pågående meklinger og pågående konflikter finner du i høyre felt.

Det er også mulig å få en utskriftsvennlig side av riksmeklingene:

ÅrSaker
2016: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-]
2015: [sak 1-23]
2014: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-95]
2013: [sak 1-17]
2012: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-91]
2011: [sak 1-20] [sak 21-28]
2010: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-99]
2009: [sak 1-20] [sak 21-33]
2008: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-43]
2007: Alle
2006: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-100] [sak 101-117]
2005: Alle

Saksnr.ArbeidstakerArbeidsgiverSak
2016-089LederneVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-088Skolenes landsforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-087FagforbundetKS BedriftEnergiavtale I
2016-086ForskerforbundetVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-085Norsk ErgoterapeutforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-084Norsk FysioterapeutforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-083AkademikerforbundetVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-082PresteforeningenVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-081Norges SykepleierforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-080UtdanningsforbundetVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-079Det Norske DiakonforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-078Norsk RadiografforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-077Kirkelig UndervisningsforbundVirkeTariffrevisjonen 2016 - HUK
2016-076SAFENorsk Olje og GassOljeoverenskomsten
2016-075Handel og Kontor i NorgeNorges BilbransjeforbundBilselgeravtalen
2016-074LO StatSpekterOmråde 7 NSB
2016-073Industri EnergiNorsk Olje og GassOljeserviceavtalen
2016-072LO StatSpekterOmråde 9 Øvrige bedrifter
2016-071UnioSpekterOmråde 9 Øvrige bedrifter
2016-070TeknaKS BedriftEnergiavtale II
2016-069DeltaPrivate Barnehagers LandsforbundHovedavtale
2016-068FellesforbundetSjømat NorgeHavbruksoverenskomsten
2016-067Norsk TransportarbeiderforbundNorsk IndustriMiljøbedrifter
2016-066YrkestrafikkforbundetNorsk IndustriMiljøoverenskomsten
2016-065SANSpekterOverenskomstområde 9
Forrige  Neste

Filter:

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:Oversyn riksmeklingar


Pdf-dokument OversynRiksmeklingar.pdf (68 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over riksmeklingar frå 2000 og fram til idag

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster