Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lavlønnsgaranti

I tariffavtaler i en del lavlønnsbransjer er det bestemmelser som garanterer en lønnsutvikling på linje med andre slik at forholdet mellom lønnsnivåene opprettholdes. Garantien er... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-090

År: 2016
Saknr: 090

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: salgsfunksjonæravtalen
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 15.09.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. september 2016
Plassoppsigelse antall: 1657 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 2. oktober 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 1 medlem.
Mekling berammet: 30. september og 1. oktober 2016
Krav om avsluttet mekling: 27. september 2016
Meklingsfrist: 02.10.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.10.2016 kl. 07:00
Resultat: Mekleren framla forslag som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-090Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 16.09.2016)
(Sist oppdatert: 02.10.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster