Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-056

År: 2016
Saknr: 056

Administrative opplysninger


Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2016
Plassoppsigelse antall: Område 4: 329 medlemmer. Område 10, 19.583 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 1. september
Plassfratredelse iverksettelse: 7. september 2016 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 194 medlemmer. Mottatt 5. september: 119 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 6. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 1. september.
Meklingsfrist: 07.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.09.2016 kl. 00:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-056Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 07.09.2016
Streik antall: 194 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 9. september 2016: 119 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 17. september 2016: 185 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 24. september 2016: 35 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 27. september 2016: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. september 2016: 26 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 6. oktober 2016: 13 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 10. oktober 2016: 20 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 13. oktober 2016: 54 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.10.2016
Mekling avsluttet: 05.10.2016 kl. 14:42
Resultat: Mekleren måtte konstatere at partene etter fire ukers streik fortsatt stod svært langt fra hverandre. Begge parter meddelte at de ikke fant grunnlag for å bevege sine posisjoner for å kunne finne frem til mulige mellomløsninger. Det var således ikke grunnlag for å anta at ytterligere mekling for tiden ville kunne lede til en minnelig løsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-056Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 11.10.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.10.2016

(Opprettet: 15.06.2016)
(Sist oppdatert: 11.10.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster