Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-023

År: 2017
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. november 2017
Plassoppsigelse antall: 1508 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 13. desember 2017
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat:

(Opprettet: 10.11.2017)
(Sist oppdatert: 10.11.2017)